شاخه اندازی اطلاعات شناسنامه شناسنامه

شاخه: اندازی اطلاعات شناسنامه شناسنامه الکترونیکی خبر اقتصادی

چین در پاکستان و در نزدیک مرزهای کشور عزیزمان ایران پایگاه نظامی احداث می‌کند

«اکونومیک تایمز» از تصمیم چین جهت احداث یک پایگاه نظامی در بندر «جیوانی» واقع در پاکستان و در نزدیکی بندر چابهارِ کشور عزیزمان ایران خبر داد. چین در پ..

ادامه مطلب