شاخه اندازی اطلاعات شناسنامه شناسنامه

شاخه: اندازی اطلاعات شناسنامه شناسنامه الکترونیکی خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار حوادث اعدام قاتل ستایش در سحرگاه پنجشنبه

وکیل اولیای‌دم ستایش گفت که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین به پدر ستایش اعلام کرده حکم اعدام قاتل دخترشان سحرگاه پنجشنبه اجرا شود. 

اعدام قاتل ستایش در سحرگاه پنجشنبه

عبارات مهم : اعدام

وکیل اولیای دم ستایش گفت که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین به پدر ستایش اعلام کرده حکم اعدام قاتل دخترشان سحرگاه پنجشنبه اجرا شود.

عسگر قاسمی آقباش در گفت وگو با تسنیم، اعلام کرد: خانواده ستایش در تماس با بنده اعلام کرد که دادسرای عمومی و انقلاب ورامین به آنها اعلام کرده هست، حکم اعدام قاتل سحرگاه پنجشنبه هفته جاری اجرا خواهد شد.

واژه های کلیدی: اعدام | انقلاب | ورامین | پنجشنبه | خانواده | اعدام قاتل ستایش | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz