شاخه اندازی اطلاعات شناسنامه شناسنامه

شاخه: اندازی اطلاعات شناسنامه شناسنامه الکترونیکی خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی گزینش مناسب جهت منزل دومی‌ها

بازار معاملات آپارتمان‌های مسکونی ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربعی در حالی به نوعی بازار نشانه خانه‌دومی‌ها یا خانه‌چندمی‌ها محسوب می‌شود که قیمت آپارتمان‌های نوساز در این ب

گزینش مناسب جهت منزل دومی‌ها

گزینش مناسب جهت منزل دومی ها

عبارات مهم : بازار

بازار معاملات آپارتمان های مسکونی ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربعی در حالی به نوعی بازار نشانه منزل دومی ها یا منزل چندمی ها محسوب می شود که قیمت آپارتمان های نوساز در این بازه مساحتی نیز مانند آپارتمان های کوچک متراژ و میان متراژ به نحو محسوسی زیاد کردن یافته هست.

تحت تاثیر بروز نوعی توهم قیمتی در میان مالکان و سازندگان واحدهای مسکونی نوساز در مقطع زمانی فعلی هم اکنون عمده فایل های نوساز عرضه شده است به بازار معاملات مسکن در بازه مساحتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع نیز با نرخی بالاتر از سطح عرف منطقه به متقاضیان پیشنهاد می شود که در حالت کلی قیمت های پیشنهادی، شکاف قابل توجهی با قدرت خرید متقاضیان دارد.

در شرایطی که عمده متقاضیان خرید واحدهای مسکونی ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربعی خانوارهای منزل دومی یا منزل چندمی هستند که به قصد تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی خود به بازار فروش این واحدها وارد شده است اند، شکاف قیمتی قابل ملاحظه قیمت های پیشنهادی با سطح انتظار آنها و قدرت خریدشان موجب شده است است بخشی از این متقاضیان فعلا از تبدیل آپارتمان های خود به واحد بزرگ تر انصراف دهند و ترجیح دهند تا وقت تثبیت قیمت ها منتظر بمانند. این عنوان از یکسو منجر به کم کردن حجم عرضه آپارتمان های کوچک متراژ و میان متراژ به بازار می شود؛چراکه در دوره های قبلی در نتیجه تبدیل به احسن واحدهای مسکونی،بخشی از نیاز بازار و منزل اولی ها به آپارتمان های چندساله کوچک متراژ و میان متراژ تامین می شد، ولی سرایت التهاب قیمتی به بازار واحدهای مسکونی نوساز بزرگ متراژ می تواند عرضه واحدهای مسکونی مناسب منزل اولی ها از این طریق را کم کردن دهد.

گزینش مناسب جهت منزل دومی‌ها

یافته های «دنیای اقتصاد» از اوضاع فعلی بازار فروش آپارتمان های ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع نشان می دهد در حال حاضر اگرچه سطح قیمت های پیشنهادی آپارتمان های نوساز در بازار این گروه از واحدهای مسکونی زیاد کردن یافته و فراتر از حد انتظار متقاضیان هست، ولی عمده آپارتمان های چندساله در این بازه مساحتی، با زیاد کردن قیمت کمتری مواجه شده است و در نتیجه جهت خرید از سوی متقاضیان مصرفی مناسب تر هستند.

دنیای اقتصاد

بازار معاملات آپارتمان‌های مسکونی ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربعی در حالی به نوعی بازار نشانه خانه‌دومی‌ها یا خانه‌چندمی‌ها محسوب می‌شود که قیمت آپارتمان‌های نوساز در این ب

واژه های کلیدی: بازار | آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz