شاخه اندازی اطلاعات شناسنامه شناسنامه

شاخه: اندازی اطلاعات شناسنامه شناسنامه الکترونیکی خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار اجتماعی ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی با ارائه کدملی

در مراکز درمانی ملکی شرکت تامین اجتماعی، تولید نسخه الکترونیک انجام می شود و پرونده الکترونیک در حال پیاده شدن است. 

ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی با ارائه کدملی

ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی با ارائه کدملی

عبارات مهم : درمانی

در مراکز درمانی ملکی شرکت تامین اجتماعی، تولید نسخه الکترونیک انجام می شود و پرونده الکترونیک در حال پیاده شدن هست.

به گزارش ایسنا، بیمه شدگان در هنگام مراجعه به مراکز درمانی ملکی این شرکت نیازی به ارائه دفترچه درمانی ندارند و با ارائه کدملی خدمات موردنیاز را دریافت می کنند.

ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی با ارائه کدملی

نسخه الکترونیک در تمامی مراکز خوابیدن و سرپایی تأمین اجتماعی تولید می شود و بعد از مراجعه بیمار به مراکز درمانی تأمین اجتماعی و تأیید استحقاق درمان بقیه مراحل به صورت الکترونیک انجام می شود.

با اجرای برنامه از بین بردن دفترچه در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی بیش از ٣٦ میلیون نسخه الکترونیک تولید شده است است.

در مراکز درمانی ملکی شرکت تامین اجتماعی، تولید نسخه الکترونیک انجام می شود و پرونده الکترونیک در حال پیاده شدن است. 

در شرکت تأمین اجتماعی از امسال حرکت جدیدی جهت توسعه برنامه نسخه الکترونیک به مراکز درمانی طرف قرارداد شروع شده است و مراکز درمانی طرف قرار داد در استانهای یزد، اصفهان، گیلان و مازندران به سامانه نسخه الکترونیک متصل شده است اند.

این برنامه از سال گذشته در یزد به صورت پایلوت شروع شده است و ٣٠٩ دکتر وارد سامانه شده است اند که تقریبا ٥٠ درصد پزشکان این شهر را مشمول بر می شوند و در ماه های اخیر ١٢٧ هزار نسخه به صورت الکترونیک تولید شده است هست. استانهای گیلان، مازندران و اصفهان نیز اخیرا به سامانه نسخه الکترونیک متصل شده است اند و جهت توسعه این برنامه تلاش گسترده ای در شرکت تأمین اجتماعی صورت می گیرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شرکت تامین اجتماعی، برنامه نسخه الکترونیک گامی اساسی در استقرار دولت الکترونیک در حوزه سلامت است و فایده های بسیاری دارد که با نهایی شدن مراحل تحقیقاتی نتیجه های بیشتری نیز آشکار می شود.

ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی با ارائه کدملی

تولید نسخه الکترونیک نخستین گام در ایجاد پرونده الکترونیک است و بعد از فراهم شدن امکان تولید نسخه الکترونیک، اطلاعات بیماران ذخیره و به آسانی در دسترس دکتر معالج و سایر پزشکانی که در آینده خدماتی را به بیمار ارائه می دهند، قرار می گیرد.

واژه های کلیدی: درمانی | برنامه | الکترونیک | خدمات درمانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz